k ritning 350

Det varierar mellan projekt hur brandskyddet på stålkonstruktioner skall utföras. Ibland föreskrivs endast brandsklass som skall uppfyllas på stålpelare och balkar.

Tillsammans med er kan vi utföra dimensioneringen av brandskyddet. Val av material bestäms, ex. brandskyddsfärg, brandisolering eller alternativa brandskivor.

Våra underlag kan vara till stor hjälp för er som byggentreprenör (skapa korrekta förfrågningsunderlag vilket leder till att alla UE svara på samma mängder och material) eller UE som skall svara på ett förfrågningsunderlag (minska risken för att räkna på fel mängd material och tid för utförande).

I många projekt saknas information om mängd stål som skall förses med brandskydd. Även detta arbete kan vi på Brandskydd Söderort AB utföra åt er vilket skapar rätt omfattning, rätt mängd material och tidsåtgång.