Brandskydd av bärande konstruktioner

Vanligt förekommande miljöer där det ställs krav på bärande konstruktioner är ny- och ombyggnationer av fastigheter med fastighetsklass Br0, Br1 och Br2.

Den brandtekniska klassen beskrivs som R (Resistance) tillsammans med minutantal (vanligtvis 15-120min) som konstruktionen skall klara mot brand innan den beräknas brista. Exempelvis R60.

Beroende på byggnadsklass enligt BBR, Boverkets Byggregler, påverkas minutantalet.

Isoleringen dimensioneras efter brandklass och typ av stålprofil.

Infästning för isoleringen sker mekaniskt med brickspik i stålet.

Brandskyddsmålning

Brandklass på olika stålprofiler kan även uppfyllas med brandskyddsfärg anpassad för stål- eller träkonstruktioner. Brandklass på olika stålprofiler kan även uppfyllas med brandskyddsfärg anpassad för stål- eller träkonstruktioner.

Färgen kan appliceras med pensel och roller men främst fördelaktigt med färgspruta.

För att dimensionera brandskyddsfärg för stål kräver fakta om typ av stålprofil, kritisk ståltemperatur (alt. lastutnyttjandegrad i brandlastfall) samt brandklass.

Vi på Brandskydd Söderort AB kan assistera med dimensionering, prissättning och utförande.