Brandtätning

Brandklassen på utförda brandtätningar skall motsvara samma brandtekniska klass som vägen eller bjälklaget i vilken tätningen utförs mot. Brandklassen beskrivs med beteckningen E, som står för integritet (täthet), och I, som står för isolering, tillsammans med ett minutantal som brandtätningen skall klara mot brand. Exempelvis EI60.

Det finns många olika material att utföra en brandtätning med. Det kan vara brandskyddsmålade isolerings skivor, brandskyddsmassor och olika brandfogmassor. Kring plastdetaljer finns olika typer av svällande brandtätningsmaterial.

Typer av installationer som brandtätas i brandcellsgränser är El,- VS- och ventilationsgenomföringar. Samt sprickor, takvinklar, dörrar och fönster.

Fogning

Brandklassade fogar utförs generellt mot dörrkarmar, fönsterkarmar, väggvinklar och installationer.

Brandklassade fogar utförs i samma klass som vägg, dörr, fönster.

Vanligaste brandklasser är EI15-120.

Utförs med obrännbar isolering och olika typer av brandklassade fogmassor.

Kontakta Brandskydd Söderort AB för utförande.

Ljudtätning

Ljudtätning

Väggar och bjälklag skall ofta uppfylla en ljudklass för att förhindra buller, lyhördhet och resonanser. Skiljekonstruktionens ljudisolering kan variera mellan 27-53db.

Ljudtätningar kan utföras med olika material tillsammans med isolering. Olika djup på tätningar beroendes på klass och leverantörens anvisningar.